TEMA

Farklı disiplinlerin zaman içinde gösterdikleri gelişim, bu disiplinlerin birbirleriyle kesişmesine, kaynaşmasına ve birbirlerini dönüştürmesine neden olmaktadır. Biliş bilimi, fenomenoloji, mekanik, elektronik, ve gömülü hesaplama araştırmaları, mimarlık alanındaki kinetik, tepkimeli ve interaktif sistem arayışlarını beslerken; biyoloji ve bilgisayar bilimlerinin ara kesitinde beliren evrimsel hesaplama yöntemleri ise diğer alanlarda olduğu gibi, mimarlık ve kent araştırmalarına da yeni bakış açıları kazandırmaktadır. Diğer yandan makro, mikro ve nano ölçeklerde yapılan çalışmalar, Negroponte’nin ifadesiyle bilginin kimyasallaşarak insan bedenine zerk edilmesi tasavvurunu olanaklı kılmaktadır. Son 25 yılda ivme kazanan bu izomorfik yakınsamalar ile bilginin tekil hali ve ilk kaynağı önemsizleşirken, bilginin hangi bağlamlarda ve anlamlarla somutlaştığı önem kazanmaktadır. Dolayısıyla farklı bilgi türleri arasında bağıntılar, örtüşmeler, kesişmeler ve izdüşümlerin görünür hale gelebileceği zeminlerin/yüzeylerin/eğitim modellerinin arayışı, 21. yüzyıldaki insan-mimarın yeni deney ve üretim alanı haline gelmektedir.


Bu bağlamda, sayısal tasarım alanına ilgili öğrencilerin, akademisyenlerin ve disiplinlerarası çalışmalarda öncülük yapan araştırmacıların deneyimlerini paylaşmaları amacıyla XIII. Sayısal Tasarım Sempozyumu, 17-18 Haziran 2019 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.
(*Sponsorlar Güncellenecek.)Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors